น้ำตกป่าละอู แห่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

FIFA55 พาเที่ยว น้ำตกป่าละอู

เซฮาย เพื่อนๆชาว FIFA55 ทุกคนครับผม วันนี้ผมจะหยุดแทงบอลแล้วพาเพื่อนๆไปเที่ยวน้ำตกกันที่ น้ำตกป่าละอู เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สวยงามในเขตป่าละอู
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจงบคีรีขันธ์ โดยจะมีถนนลาดยางรถทุกชนิดสามารถเข้าถึงตัวน้ำตกได้
สะดวกน้ำตกแห่งนี้เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวธรรมชาติเพราะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดทั้งเป็นแหล่งดูนกดูผีเสื้อที่
ดีแห่งหนึ่งของประเทศ

คำว่า ” ละอู ” เป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่าไผ่ ป่าละอูก็คือป่าไผ่นั่นเองแต่บางคนเห็นว่าป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยหญ้าเลา พี่จะออกดอกเป็น
สีเทาหม่นจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าห้วยป่าเลา ซึ่งวันที่ 2 มกราคมของทุกปีที่หมู่บ้านป่าละอูจะมีงานอนุรักษ์วัฒนธรรมและมีการแสดงควง
กระบองไผ่และประเพณีไหว้พระจันทร์ สำหรับความน่าสนใจของที่นี่คือน้ำตกป่าละอูที่มีความสูง 15 ชั้นจะตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
อันสวยงาม และจะมีน้ำตกตลอดปี มีจุดที่สามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากบริเวณน้ำตกปกคลุมด้วยป่าทึบจึงมีฝนตกเกือบ
ทุกวัน และช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน เพราะจะมีน้ำมากและฝนเริ่มทิ้งช่วง
การเดินทางไม่ลำบากมากนัก ในฤดูหนาวอุณหภูมิเคยลดลงต่ำสูงสุดถึง 6 องศาเซลเซียส ส่วนตัวน้ำตกนั้น

น้ำตกป่าละอู

น้ำตกชั้นแรกๆเป็นน้ำตกขนาดเล็กทางอุทยานเปิดให้เที่ยวชมเพียงชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 หากต้องการไปต่อต้องติดต่อเจ้าหน้าที่จากชั้นที่ 8 เป็นทางสามแพร่ง ถ้าไปทางขวาจะเป็นน้ำตกห้วยทองปาณ ซึ่งจะใช้เวลาเดินประมาณ 1 วันแต่ถ้าหาเพื่อนๆไปทางซ้ายจะเข้าเขตป่าละอู ซึ่งจะเป็นถิ่นอาศัยของชาวกะเหรี่ยง และจากน้ำตกชั้นที่ 15 ไปอีกไม่ไกลก็จะถึงเขตพรมแดนไทยพม่า หากใครที่ต้องการดูนกและดูสัตว์ป่าต่างๆ แนะนำให้เตรียมกล้องส่องทางไกล คู่มือดูนก หรือจะเป็นคู่มือดูผีเสื้อไปด้วย ช่วงที่เหมาะสมแก่การดูที่สุด จะเป็นช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะมีผีเสื้อมาก ส่วนที่ตั้งห้วยป่าเลา จะอยู่ใกล้ชายแดนพม่าในเขต อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน ซึ่งจะห่างจากย่านเทศบาลเมืองหัวหินประมาณ 65 กม.

และหากเพื่อนๆคนไหนที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว จากย่านเทศบาลเมืองหัวหิน ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 218 ไปทางน้ำตกป่าละอู ขับตรงไปจนถึงสี่แยกหนองตะเภา แล้วตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 3 2 1 9 ซึ่งจะผ่านสี่แยกหนองพลับ แยกบ้านห้วยผึ้งจนไปถึงชุมชนบ้านฟ้าประทาน ครบสามแยกให้เลี้ยวขวาไปทางเส้นทางผ่านอ่างเก็บน้ำป่าละอู เมื่อถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมจากด่านให้วิ่งไปทำถนนลาดยาวประมาณ 4 กิโลเมตรจะถึงลานจอดรถของน้ำตก ให้เพื่อนๆได้ชื่นชมธรรมชาติและบรรยากาศของน้ำตกกันใครที่อยากไปก็ลองพากันไปเที่ยวดูนะครับ

ถ้านึกถึงหัวหิน หลายๆท่านคงจะเข้าใจว่าที่เที่ยวส่วนใหญ่จะเป็น ร้านอาหาร คาเฟ่ ทะเล ใช่ไหมละครับ แต่ใครจะไปรู้ละว่าที่หัวหินก็มีน้ำตกให้เที่ยวเหมือนกัน  เ มื่ อ รู้ แ ล้ ว ก็ ล อ งอ อ ก ไ ป เ ที่ ย ว ช ม ธ ร ร ม ช า ติ กั น ดู ซั ก ค รั้ ง ค รั บ   ชี วิ ต เ ร า ใ ช้ ซ ะ

อ่ า น บ ท ค ว า ม ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ว็ บ ไ ซ ด์ เ พื่ อ น บ้ า น > > Dethidapan

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก  เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ  > > Consumersfirstgroup