เกาะมันใน ทะเลแหวก จังหวัดระยอง

เกาะมันใน ทะเลแหวก จังหวัดระยอง ถ้าพูดถึงทะเลแหวก เพื่อนๆ นึกถึง ทะเล อะไร และที่ไหนบ้าง แน่นอนครับ ว่าทะเลแหวก มักจะมีอยู่แถวภาคใต้ เป็นทะเลของภาคใต้ แถวจังหวัด ภูเก็ต พังงา…