สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา สวยงามมากมาย

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา วันนี้ เราจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพนมเปญ ถือเป็นพระราชวังเก่าแก่อีกสถานที่หนึ่ง ในประเทศกัมพูชา ก่อสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนโรดม และในปัจจุบันเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จ พระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ซึ่งในตัวพระราชวังนั้น มีการออกแบบ ให้ผสมผสานกับศิลปะแบบฝรั่งเศส…