น้ำตกแก่งสะเดา พาไปชม ณ จังหวัด สระแก้ว

วันนี้เราจะพาทุกไปรู้จัก น้ำตกแก่งสะเดา วันนี้เราพาเพื่อนๆ มาเที่ยวคลายร้อนกับ น้ำตกแก่งสะเดา ของจังหวัดสระแก้ว น้ำตกแก่งสะเดาตั้งอยู่ที่บ้านแก่งสะเดา ซอย 6 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว มีลักษณะเป็นแก่งหินที่ขวางอยู่กลางลำน้ำ ของคลองพระสะทึง รวมทั้งมีฝายที่ผู้ใหญ่บ้านได้สร้างขึ้นเอง เพื่อนำน้ำมาใช้ในการทำเกษตรในที่ดิน…